Werkwijze

Om uw privacy te waarborgen en bureaucratie tegen te gaan werkt de praktijk nagenoeg contractvrij.

Wanneer u zich telefonisch of per mail aanmeldt wordt een kennismakingsafspraak gemaakt. In dat intakegesprek wordt beslist of we met elkaar verder gaan.
Kinderen jonger dan 12: meestal vindt er eerst een gesprek met de ouders plaats, daarna zijn er enkele contacten met het kind, in een adviesgesprek met de ouders worden verdere voorstellen voor behandeling besproken.
Kinderen ouder dan 12: meestal vinden intake- en adviesgesprek samen met kind en ouders plaats.

Als u zich per mail aanmeldt, vermeld dan alleen uw telefoonnummer. Eventuele informatieuitwisseling gaat per beveiligde mail, waarvoor u mondeling een wachtwoord krijgt.

 

Kinderen en Jongeren

In de ruim 20 jaar waarin ik een eigen praktijk heb bestond mijn cliëntenbestand voor meer dan de helft uit kinderen en jongeren, bij wie ik diagnostiek en (spel)therapie deed.

Vanaf 01-01-2018 heeft de praktijk een contract met de Groninger Gemeenten. Dat betekent dat de zorg volledig wordt vergoed, als er een verwijzing is van een daartoe bevoegde verwijzer. Bij ons is dat meestal de huisarts, het kan ook een Wij-team zijn.

Wanneer u zonder verwijzing toch hulp wilt is het uurtarief € 80,-

 

Volwassenen

Voor vergoeding van de kosten van therapie- en begeleidingsgesprekken met volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt het volgende:

 • Wanneer u een restitutiepolis heeft wordt 100% van de kosten vergoed vanaf het eigen risico. Hier wordt het door de overheid vastgestelde (NZA) tarief gehanteerd.
 • Bij de naturapolissen wordt 60 – 75% van het NZA tarief vergoed, ook hier vanaf het eigen risico. Dat betekent dat de nota door u zelf naar de zorgverzekeraar wordt gestuurd en dat u rechtstreeks aan de praktijk betaalt.
 • Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden behandeling. U kunt het beste zelf informeren.

 

Er zijn verschillende pakketten (dat heet zorgzwaarteproducten) met de volgende NZA tarieven:

 • Kort (5 gesprekken, tarief € 522,13)
 • Middel (8 gesprekken, tarief € 885,01)
 • Intensief (12 gesprekken, tarief € 1434,96)
 • Chronisch (12 gesprekken, tarief € 1380,40)
 • Onvolledig behandeltraject (1 of 2 gesprekken, tarief € 228,04)
 • OVP (onverzekerd product) per gesprek € 114,41 (per consult)
 • Zelfbetalers: € 80,- per gesprek
 • Wanneer u de afspraak niet na komt en dat niet tenminste 24u. van tevoren telefonisch of per mail heeft gemeld bereken ik daarvoor € 40,-.